Th. Cevi Ruleti, S.Pd., M.Si.
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin:
T.T.L:
Agama:
Pendidikan:
Jurusan:
Status:
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran IPS
Alamat :